Aktuelno dostupni testovi

IQ test prirodne inteligencije
2D slike...

Test obuhvata zadatke za utvrđivanje Vaših sposobnosti logičkog razmišljanja u područja prostornih geometrijskih figura i simbola – u ovom testu rješavaćete zadatke vezane za geometrijsko sabiranje i oduzimanje, deformacije, rotiranje objekata… Slične zadatke rješavaju učenici i studenti na prijemnim ispitima, psihotestovima i raznim konkursima za izbor kandidata za razne radne pozicije. Sposobnosti vezane za odnose među geometrijskim simbolima spadaju među one područja ljudskih sposobnosti koje se mogu do određene mjere poboljšati vježbanjem, međutim, socijalna sredina i starost ispitivanog lica nemaju znatnog uticaja na ove sposobnosti.

Pokreni test

Numerička inteligencija
Brojevi...

Pomoću numeričkih testova inteligencije utvrđuje se sposobnost vršenja matematičkih operacija i opšta sposobnost matematičkog mišljenja. Cilj ovih testova je vježbanje/utvrđivanje sposobnosti zbrajanja, oduzimanja, množenja, izračunavanja korijena, sposobnost izvođenja matematičkih operacija s nizovima brojeva… Slične zadatke rješavaju učenici i studenti na prijemnim ispitima, psihotestovima i raznim konkursima za izbor kandidata za razne radne pozicije. Numerička inteligencija spada među ona područja ljudskih sposobnosti na koje može uticati obrazovanje, socijalna sredina i starost ispitivanog lica.

Pokreni test