Uslovi korišćenja IQ-test.eu i lokalnih verzija IQ-test.eu (PIQeu) usluga (cs)

Općim uvjetima poslovanja reguliran je pravni odnos između vlasnika domene test-iq.me (i lokalnih domena iq-test) i korisnika test-iq.me (i lokalnih domena iq-test).

1. Specifikacija projekta test-iq.me i osnovne definicije

Društvo I&Q GROUP, spol. s r.o. sa sjedištem Praha, Troilova 12, poštanski: 108 00, MB: 27488268, registrirano u sudskom registru Gradskog suda u Hradec Králové, dio C, registarski uložak 21977, (u daljem tekstu samo „Organizator testa IQeu odnosno vlasnik domene“) priređuje on-line projekt test-iq.me (u daljem tekstu samo ""IQeu"") posredstvom kojeg posjetitelji web stranice (u daljem tekstu samo ""korisnici"") mogu saznati svoj IQ te IQ svoje zemlje.
Osnovne definicije:
IQ = Kvocijent inteligencije (kvocijent= omjer, udio) je pokazatelj inteligencije s referentnom vrijednošću odnosno prosjekom 100, i sa standardnom tolerancijom 15.
Test = kombinacija zadataka i mogućih odgovora, s time da na svako pitanje postoji samo jedan ispravni odgovor. Test može vrednovati razne vrste IQ (urođena inteligencija, numerička inteligencija, prostorna 3D inteligencija itd.) i na temelju dobivenih rezultata vrednovanja pojedinih vrsta inteligencije izračunati ukupan koeficijent IQ - što veći broj testova korisnik prođe to točniji je završni rezultat odnosno izračunati kvocijent inteligencije.
Uvjeti korištenja usluga test-iq.me (u daljem tekstu ""PIQeu"") = uvjeti kojima su uređena prava i obveze subjekata koji učestvuju u testu IQeu (Organizator testa IQeu odnosno vlasnik domene i Korisnici). Aktualizirana verzija PIQeu dostupna je na URL http://www.test-iq.me/privacy-policy/. Organizator testa IQeu odnosno vlasnik domene pridržava pravo na izmjenu PIQeu, s time da izmjena važi od datuma objave iste na navedenoj web stranici.
Organizator testa IQeu odnosno vlasnik domene = subjekt koji osigurava nesmetan rad servera i aplikacija potrebnih za provođenje testa IQeu.
Korisnik = posjetitelj web stranice koji prođe test IQ ili osoba koja se registrira u sistem

2. Prava i obveze ugovornih stranaka

Organizator testa IQeu odnosno vlasnik domene:

 • Ima pravo bilo kada i na bilo koji način kontaktirati Korisnika
 • Ima pravo odobriti individualne uvjete za ostale subjekte koji učestvuju u projektu IQeu
 • Ima pravo zabraniti pristup bilo kojem Korisniku bez obrazloženja

Korisnik:

 • Ima pravo kontaktirati Vlasnika domene IQeu
 • Ima pravo izdati obavještenje o završetku svog učešća u projektu IQeu bez obrazloženja
 • Dužan je pridržavati se važećih načela učešća u projektu PIQeu.
 • Nakon izvršenog plaćanja Korisnik ima pravo saznati rezultate testova i ukoliko mu isti nisu izdani, ima pravo obratiti se Vlasniku domene i tražiti rješenje nastalog problema, ali ne i na naknadu.
 • Pružanjem svojih osobnih podataka Korisnik daje Vlasniku domene svoju suglasnost sa pohranom svojih osobnih podataka u bazu podataka Vlasnika domene kojih smije koristiti ove podatke za uspostavljanje kontakta s Korisnikom. Organizator testa IQeu odnosno vlasnik domene jamči da osobni podaci neće biti pruženi trećim osoba i dužan je po zahtjevu Korisnika obrisati ove osobne podatke iz baze podataka. Popunjavanjem testa ili registracijom Korisnik daje svoju suglasnost s ovom izjavom.

3. Učešće individualnih subjekata u projektu IQeu

Organizator testa IQeu odnosno vlasnik domene:

 • Učestvuje u IQeu od početka sve do završetka projekta odnosno do predaje projekta IQeu drugom subjektu
 • Provjerava poštivanja pravila PIQeu i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju eventualnog kršenja ovih pravila

Korisnik:

 • Uključuje se u projekt IQeu popunjavanjem testa ili registriranjem
 • Ima pravo bilo kada zahtijevati da mu se šalju odgovarajuće informacije, i to navođenjem svoje e-mail adrese prilikom registracije
 • Ima pravo bilo kada završiti svoje učešće u IQeu

4. Odgovornost pojedinačnih subjekata

Subjekti koji učestvuju u IQeu snose odgovornost za sve na što mogu utjecati svojim postupanjem.
Organizator testa IQeu odnosno vlasnik domene:

 • Odgovara za poštivanje pravila PIQeu
 • Ne odgovara za platežnu sposobnost Korisnika

Korisnik:

 • Odgovara za poštivanje pravila PIQeu

5. Platni sistemi

Usluge platnih sistema pruža Organizator testa IQeu odnosno vlasnik domene. Platni sistemi i cijena rezultata testa utvrđuju se prema lokalitetu definiranom od strane Korisnika prilikom apsolviranja testa. Ukoliko Korisnik odabere drugi lokalitet nego onaj u kojem se upravo nalazi, najvjerojatnije neće moći dobiti rezultate testa.
Popis zemalja, načina plaćanja i cijena:

test-iq.me: 3.05 EUR

6. Zaštita osobnih podataka, autorska prava

Tijekom naše suradnje u vezi promidžbe može doći do međusobne razmjene osobnih podataka (ime, adresa, telefon, e-mail, MB i slično). Ovi podaci se smatraju povjerljivim, s time da pristup ovim podacima imaju samo subjekti koji na ovaj način međusobno razmjenjuju osobne podatke. Obje ugovorne stranke se obvezuju da neće pružiti ove podatke trećim osobama, i to u bilo kakvom obliku (u tiskanom obliku, u elektronskom obliku i slično), osim raznih statističkih pregleda prema kojima nije moguće utvrditi identitet konkretne osobe. Organizator testa IQeu odnosno vlasnik domene pored toga pridržava pravo vršiti analize i pratiti ponašanje drugih subjekata uključenih u promidžbu projekta i eventualno predati rezultate analize trećim osobama, ali samo u obliku statističkih podataka prema kojima nije moguće utvrditi identitet konkretne osobe.

7. Podrška

Komercijalna pitanja:
E-mail:
Tehnička pitanja:
E-mail:
Organizator testa IQeu odnosno vlasnik domene dužan je na temelju pisanog zahtjeva subjekta – korisnika testa poduzeti sve financijski prihvatljive i razumne radnje u svrhu brisanja osobnih podataka predmetnog subjekta-korisnika iz svoje baze podataka.
Aktualizirano i izdano dana 24. prosinca 2006.
Ovi uvjeti stupaju na snagu dana 24. prosinca 2006.
(odnosno odmah u trenutku nove registracije u sistem ili apsolviranjem testa)
Izdalo društvo I&Q GROUP, spol. s r.o. (c) 2006